PRACOVNÍ PODKLADY

Váš REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCE nebo centrála firmy v Solnhofenu Vám na vyžádání poskytnou INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO ARCHITEKTY, které namátkově obsahují následující témata:

OSVĚDČENÍ

 • DIN-NORMY

  / OSVĚDČENÍ

 • POKYNY

  PRO POKLÁDÁNÍ / MĚLKÉ LOŽE / HLUBOKÉ

  LOŽE

 • POPISY

  MATERIÁLŮ / TECHNIKA

 • ČIŠTĚNÍ

  - OŠETŘOVÁNÍ / OCHRANNÁ OPATŘENÍ

PROSPEKTOVÝ MATERIÁL

 • OBSÁHLÝ

  PROSPEKTOVÝ MATERIÁL O CELÉM VÝROBKOVÉM

  PROGRAMU

 • FASÁDY

  Z VÁPENCE JURA