Fasády

JURA ŽLUTÝ
Povrchy:
nahoře rýhovaný, dole pemrlovaný,
hrany řezány pod úkosem


 

 
Stavebně fyzikální vlastnosti vápence Jura
<b>Vápenec JURA zlatožlutý</b>
Celková poréznost<br>podle DIN 52102 9,60 obj. %
Objemová hmotnost<br>(hustota) 2,72 kg/dm<sup>3</sup>
dovolená pevnost v tahu při ohybu* = 2,00 N/mm<sup>2</sup>
Vytržení trnu v <br>kotevním otvoru* dovol. A Ø 3 cm = 492 N<br>zul. A Ø 4 cm = 847 N
Stavebně fyzikální vlastnosti vápence Jura
<b>Vápenec JURA smetanově bílý </b>
Celková poréznost<br>podle DIN 52102 4,80 obj. %
Objemová hmotnost<br>(hustota) 2,72 kg/dm<sup>3</sup>
ovolená pevnost<br> v tahu při ohybu* = 3,30 N/mm<sup>2</sup>
Vytržení trnu<br> v kotevním otvoru* dovol. A Ø 3 cm = 550 N<br>dovol. A Ø 4 cm = 889 N

    * při trojnásobné bezpečnosti

   Povrchová drsnost podle DIN 4758


   0,06 mm po 20 letech
   0,26 mm po 50 letech