MRAMOR

 • Nákup

  a zpracování nejběžnějších druhů MRAMORU z

  celého světa podléhá ve firmě STIEGLER stejným

  zásadám zajišťování jakosti a

  zhodnocování jako u ŽULY.

 • Pochopitelně

  má zpracování MRAMORU své vlastní

  zákonitosti - STIEGLER má znalosti a technologii, aby

  je dokázal využít. Přes 200

  let zkušeností se zpracováním přírodního

  kamene a flexibilní struktura podnikání dávají

  jistotu kvality.

 • MRAMOR,

  starší než 200 miliónů let, je krystalický

  vápenec a je možné jej rozřezat z originálních

  bloků na surové desky jako žulu. Po

  opracování povrchu intenzivním leštěním

  získává MRAMOR nejúžasnější

  spektrum barev. Při svém vzniku byl

  mramor původně bílý. Pozdější

  příměsi, např. grafitu, železa způsobily toto intenzivní

  zbarvení.

 • Jako

  druh vápence je MRAMOR vhodný především pro

  použití v interiéru. Stejně

  jako broušený Solnhofenský vápenec zde vytváří

  jako podlahová dlažba nebo obložení schodů (barevně)

  nádherné reprezentativní prostředí.