Solnhofenský vápenec – obklady schodů

bez opracování
bez opracování
bez opracování, <br> stupnice schodů s polokruhovým profilem
lehce zbroušeno
lehce zbroušeno
lehce zbroušeno, <br> stupnice schodů s polokruhovým profilem
broušené, <br> stupnice schodů na ocelových rámech
broušené, <br> stupnice schodů s kruhovým profilem, podstupnice, sokl se zaoblenou hranou