OPRACOVÁNÍ POVRCHU

Polygonové desky, které lze v lomu těžit pouze ručně, mohou být na povrchu ponechány v přírodním stavu, nebo mohou být dále opracovány.
Bez zbroušení povrchu
Přírodní zrno se může na povrchu lehce zbrousit
Přírodní zrno se zcela odbrousí
Po nařezání tvarů z polygonových desek v kamenické dílně to vypadá takto (příklad vzoru formátu/ vazby: pásy)
Po opracování dílů vidíme například následující podlahovou dlažbu (příklad vzoru formátu/vazby: čtverce)
Barevná zrna desek zde výrazně vystupují do popředí. (příklad vzoru formátu/vazby: čtverce)
<h4>V přírodním stavu, bez opracování</h4>
<h4>Lehce zbroušeno</h4>
<h4>Vybroušeno</h4>