Exportní oddělení OBCHODNÍ ZÁST. ZÁKAZNICKÉ ODD.
Evropa a zámoří
Johann Stiegler
Elke Hopf
přímou volbou: +49 (0) 9145 602 25
elke.hopf@stiegler.com

Johann Stiegler
přímou volbou: +49 (0) 9145 602 15
johann.stiegler@stiegler.com

MATERIÁLOVÉ VZORKY/REFERENČNÍ OBJEKTY

Spojte se laskavě s REGIONÁLNÍM ZÁSTUPCEM příslušným pro Vaši oblast.
Samozřejmě je Vám k dispozici i podniková centrála v Solnhofenu.

FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ POKLÁDÁNÍ VE VAŠÍ OBLASTI PODLE PSČ

Adresy poskytne na vyžádání naše zákaznické oddělení.

PŘÍDAVEK NA OPRACOVÁNÍ

Podle dohody a udělení zakázky.


OBJEDNÁVKA

Nejlepší způsob je probrat Vaši objednávku ve výstavních centrech nebo s
REGIONÁLNÍM Samozřejmě je Vám k dispozici i podniková centrála v Solnhofenu.