Povrchy – hrany – tloušťky

Vzory vazby

Polygonová
Čtverce
Čtverce - diagonálně
Obdélníky - přesazené
Obdélníky různých délek - stejná šířka
Obdélníky různých délek - nestejná šířka
Římská vazba (SP 1, SP 1/B, SP 6/B, SP 6/D)
Růžice
Čtverce diagonálně - intarzie jako spojení 8 hran
Rybinový vzor
Šestiúhelník