VÁPENEC JURA - PŘÍRODNÍ PRODUKT

 • Biologicky

  hodnotný, vyzrálý za 180 miliónů let

 • Hutný

  a odolný vápenec z 97% CaCO3 (uhličitan

  vápenatý)

 • Možnost

  různých formátů

 • Možnost

  různých povrchů

 • Dobrá

  tepelná vodivost (podlahové topení)

 • Vysoká

  pevnost (obrus, zvětrávání)

 • Program

  Antik

 • Nepodléhá

  módě

VÁPENEC JURA - STAVEBNÍ MATERIÁL ZVYŠUJÍCÍ HODNOTU DÍLA

 • V

  lomu uložené vrstvy (lavice) se odtěžují a nahrubo

  nařežou na desky volných rozměrů (surové desky),

  poté se opracují na povrchu a nakonec nařežou na

  požadovaný formá

 • Standardní

  formáty, zvláštní formáty

 • Obklady

  podlah, schodů a stěn

 • Program

  Antik s různými surovými povrchy a lámanými

  hranami

 • Povrchy

  zvláště bezpečné proti uklouznutí a snadno

  udržovatelné

 • Použití

  v interiéru:
  Nejvyšší

  kvalita bydlení v důsledku harmonické barevné

  stupnice vápence JURA a optimálních přirozených

  stavebně fyzikálních vlastností

 • Použití

  v exteriéru:

  Kameny

  na stavbu zdí, desky na cesty, stupně schodů

 • Fasády

  u velkých staveb

VÁPENEC JURA A FIRMA STIEGLER

 • Zkušenosti

  s přírodním kamenem od roku 1761

 • Vlastní

  lomy na vápenec JURA, optimální výběr

  materiálu je zajištěn

 • Vlastní

  technologie zpracování, nejnovější technika

  pro maximální preciznost opracování

 • Středně

  velká rodinná firma s cca 150 spolupracovníky

  zaměřenými na potřeby zákazníků

 • Celosvětová

  působnost a prodej výrobků z VÁPENCE JURA